Phần mềm báo cáo thống kê trong quản lý tòa nhà

Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building cung cấp hệ thống báo cáo linh hoạt được bóc tách tối ưu cho phù hợp với nghiệp vụ quản lý của tòa nhà

Báo cáo thống kê, báo cáo quản lý tòa nhà, quản lý báo cáo tòa nhà

Thống kê báo cáo chi tiết, linh hoạt

Thống kê báo cáo chi tiết, linh hoạt

Chức năng báo cáo linh hoạt có thể tùy biến theo yêu cầu của các cấp quản lý, với các moudule chuẩn, phần mềm Landsoft Building bóc tách thống kê báo cáo các hạng mục

 

 • Báo cáo danh sách khách hàng hiện có
 • Báo cáo lịch làm việc của nhân viên với khách hàng.
 • Báo cáo danh sách tòa nhà, tầng, lô và hiện trạng khách ở, cho thuê của từng lô.
 • Báo cáo các hợp đồng cho thuê.
 • Báo cáo công nợ khách hàng theo thời gian.
 • Báo cáo quản trị: Báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ theo nhiều tiêu chí.
 • Báo cáo chi phí sửa chữa, bảo trì cho ban giám đốc.
 • Báo cáo chi phí vận hành cho Ban giám đốc.
 • Báo cáo các yêu cầu, phản hồi từ khách hàng.
 • Báo cáo tổng hợp, so sánh, phân tích bằng biểu đồ các chỉ số đồng hồ điện nước giữa các tháng.
 • Báo cáo doanh thu, công nợ chi tiết đến từng dịch vụ.

 

Hệ thống báo cáo thống kê linh hoạt

 

Ngoài ra, DIP Vietnam cung cấp các giải pháp tùy biến, bóc tách hệ thống báo cáo sao cho tối ưu với đặc thù từng doanh nghiệp và cơ chế phân quyền linh hoạt chỉ cho những tài khoản chỉ có thể xem được những mục báo cáo 

Có thể bạn quan tâm?
 • phải
Tin mới