Quản lý hợp đồng cho thuê trên phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building

Quản lý thông tin khách hàng mua căn hộ, thuê văn phòng, phân loại khách hàng để giảm giá theo từng thời điểm. Bao gồm hợp đồng cho thuê ngắn hạn và hợp đồng cho thuê dài hạn

quản lý hợp đồng, quản lý hợp đồng ngắn hạn tòa nhà, quản lý hợp đồng dài hạn trong tòa nhà

Quản lý hợp đồng cho thuê

Quản lý hợp đồng cho thuê

Với hợp đồng cho thuê dài hạn, phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building quản lý thông tin khách hàng mua căn hộ, thuê văn phòng, phân loại khách hàng để giảm giá theo từng thời điểm (thuê mặt bằng bán lẻ, thuê văn phòng). Hỗ trợ quản lý hợp đồng cho từng khách hàng (Khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp), thời gian ký hợp đồng, thời gian hết hạn, ngày thu tiền cọc, ngày thanh toán. Thông tin mặt bẳng cho thuê, văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê: hiện trạng mặt bằng, giá thuê, ghi chú từng hợp đồng cho thuê, diện tích, ngày bàn giao cũng được quản lý một cách chặt chẽ. Khi nhà quản lý hay nhân viên phụ trách cần xem chi tiết biểu mẫu, phụ lục của từng hợp đồng thuê sẽ vào module hợp đồng cho thuê dài hạn để kiểm tra, hay gián tiếp theo dõi công nợ hợp đồng cho thuê. Nhân viên có thể kiểm tra các hợp đồng sắp hết hạn qua báo cáo hợp đồng, theo dõi chu kỳ thuê hợp đồng theo mặt bằng hoặc theo số hợp đồng thuê. Phần mềm giúp lưu trữ và dễ dàng quản lý các thông tin nhân viên lập hợp đồng thuê, thông tin người cập nhật mới hợp đồng, lưu vết lại lịch sử, theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng.

 

Chi tiết tính năng quản lý hợp đồng cho thuê dài hạn

 

 • - Quản lý thông tin khách hàng mua căn hộ, thuê văn phòng. Phân loại khách hàng để giảm giá theo từng thời điểm (thuê mặt bằng bán lẻ, thuê văn phòng).
 • - Quản lý hợp đồng của từng khách hàng (Khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp), thời gian ký hợp đồng, thời gian hết hạn, ngày thu tiền cọc, ngày thanh toán
 • - Quản lý thông tin mặt bằng cho thuê, văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê: hiện trạng mặt bằng, giá thuê, ghi chú từng hợp đồng cho thuê, diện tích, ngày bàn giao
 • - Xem chi tiết biểu mẫu, phụ lục của từng hợp đồng thuê
 • - Theo dõi công nợ hợp đồng thuê
 • - Báo cáo danh sách hợp đồng sắp hết hạn
 • - Theo dõi chu kỳ thuê hợp đồng theo mặt bằng hoặc theo số hợp đồng thuê
 • - Quản lý thông tin nhân viên lập hợp đồng thuê, thông tin người cập nhật mới hợp đồng
 • - Lưu vết lịch sử thực hiện hợp đồng
 • - Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng

Quản lý danh sách hợp đồng cho thuê

 

Đối với những hợp đồng cho thuê ngắn hạn, nhân viên trong ban quản lý tòa nhà sẽ được hỗ trợ xem chi tiết biểu mẫu, phụ lục của từng hợp đồng thuê, theo dõi từng hợp đồng cho thuê. Với những hợp đồng sắp hết hạn, phần mềm sẽ hỗ trợ báo cáo danh sách hợp đồng, theo dõi thời gian thuê hợp đồng theo mặt bằng hoặc theo số hợp đồng thuê. Ngoài ra các thông tin của nhân viên lập hợp đồng thuê, thông tin người cập nhật mới hợp đồng đều được quản lý, lưu vết và theo dõi trên phần mềm.

 

Chi tiết tính năng quản lý hợp đồng cho thuê ngắn hạn

 

 • - Xem chi tiết biểu mẫu, phụ lục của từng hợp đồng thuê
 • - Theo dõi công nợ hợp đồng thuê
 • - Báo cáo danh sách hợp đồng sắp hết hạn
 • - Theo dõi thời gian thuê hợp đồng theo mặt bằng hoặc theo số hợp đồng thuê
 • - Quản lý thông tin nhân viên lập hợp đồng thuê, thông tin người cập nhật mới hợp đồng
 • - Lưu vết lịch sử thực hiện hợp đồng
 • - Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng
Có thể bạn quan tâm?
 • phải
Tin mới