Phần mềm quản lý thu phí dịch vụ trong tòa nhà

Quản lý thu phí dịch vụ Dịch Vụ Điện/ Điện lạnh/Nước/GAS Thẻ Xe, Thẻ Thang Máy, Thẻ Phòng Tập, Bể Bơi

Quản lý dịch vụ, bảo trì, sửa chữa

Quản lý Dịch Vụ tòa nhà

Quản lý Dịch Vụ tòa nhà

Tất cả các thông tin dịch vụ như điện, nước, ga, thẻ xe, thẻ thang máy, thẻ phòng tập, bể bơi đều được quản lý một các chi tiết trên từng mặt bằng, từng tòa nhà. Phần mềm hỗ trợ nhập chỉ số cũ, chỉ số mới của dịch vụ điện, nước, gas, điện điều hòa, cài đặt công thức tính phí cho từng loại khác nhau áp dụng cho cư dân tại từng tòa nhà.

 

 

Quản lý dịch vụ tòa nhà

 

Với dịch vụ điện, nước, gas phần mềm sẽ quản lý trạng thái, lịch sử thu phí điện, nước, ga, còn với dịch vụ về thẻ các tính năng cấp lại thẻ, đổi chủ thẻ, khóa thẻ, mở khóa thẻ, gia hạn sử dụng thẻ cho từng khách hàng của từng tòa nhà đều được hỗ trợ một cách chi tiết. Hỗ trợ các tính năng tính công nợ cho từng kỳ thanh toán phí, nhắc cảnh báo công nợ, in giấy báo đến kỳ thanh toán, in phiếu thu chi, hóa đơn cho từng khách hàng.Phần mềm sẽ quản lý toàn bộ các giao dịch, lịch sử của khách hàng, quản lý trạng thái thanh toán, lưu vết lại và thông báo công nợ cho nhân viên quản lý.

 

Quản Lý Dịch Vụ Điện/ Điện lạnh/Nước/GAS

 

 • Quản lý thông tin chi tiết dịch vụ điện, điện điều hòa, nước, gas của từng mặt bằng.
 • Hỗ trợ nhập chỉ số cũ, chỉ số mới của dịch vụ điện, nước, gas, điện điều hòa tại từng mặt bằng.
 • Thiết lập công thức tính phí dịch vụ điện, nước, gas theo từng tòa nhà.
 • Quản lý trạng thái, lịch sử thu phí điện, nước, ga, theo từng mặt bằng của từng tòa nhà.
 • Hỗ trợ nhắc cảnh báo công nợ, in giấy báo cho từng mặt bằng.
 • Tự động cảnh báo bằng màu sắc mức tiêu thụ cao hoặc thấp bất thường(so với trung bình 3 tháng)
 • Quản lý số thành viên hưởng ưu đãi nước

 

Quản Lý Dịch Vụ Thẻ Xe, Thẻ Thang Máy, Thẻ Phòng Tập, Bể  Bơi

 

 • Quản lý thông tin chi tiết các phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ của từng cư dân tại các mặt bằng của từng tòa nhà.
 • Cài đặt công thức tính phí cho từng loại thẻ khác nhau áp dụng cho cư dân tại từng tòa nhà.
 • Hỗ trợ các tính năng tính công nợ cho từng kỳ thanh toán phí, nhắc cảnh báo công nợ, in giấy báo đến kỳ thanh toán, in phiếu thu chi, hóa đơn cho từng khách hàng.
 • Hỗ trợ tính năng cấp lại thẻ, đổi chủ thẻ, khóa thẻ, mở khóa thẻ, gia hạn sử dụng thẻ cho từng khách hàng của từng tòa nhà.
 • Quản lý toàn bộ lịch sử đăng ký thẻ, cấp lại thẻ, đổi chủ thẻ, khóa thẻ, mở thẻ, gia hạn thẻ của từng khách hàng.
 • Quản lý trạng thái thanh toán phí, lịch sử thanh toán phí của từng loại thẻ đối với từng khách hàng.
Có thể bạn quan tâm?
 • phải
Tin mới