Hệ thống phần mềm quản lý danh sách khách hàng, cư dân tại tòa nhà

Thông tin của khách hàng, cư dân một cách chi tiết bao gồm: họ tên, địa chi, điện thoại, email, ngày sinh, nghề nghiệp… theo từng mặt bằng tòa nhà, từ đó dễ dàng thực hiện các thao tác cơ bản. Tính nă

quản lý cư dân trong tòa nhà, quản lý dân cư tòa nhà

Quản lý danh sách khách hàng, cư dân tại tòa nhà

Quản lý danh sách khách hàng, cư dân tại tòa nhà

Thông tin khách hàng, cư dân là điểm vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp hay tòa nhà. Khi bạn có một khối lượng khách hàng khổng lồ, bạn cần phải làm việc, quản lý một lúc rất nhiều khách hàng, việc ghi chép quản lý thủ công trên giấy tờ hoặc excel thường gây ra tình trạng thiếu xót, nhầm lẫn thông tin, mất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin khách hàng,... Vì vậy việc xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hoặc việc xử lý các vấn đề phát sinh gặp nhiều khó khăn.

Hỗ trợ quản lý danh sách khách hàng trong tòa nhà

Với tính năng quản lý khách hàng của Landsoft Building giúp bạn quản lý được mọi thông tin của khách hàng, cư dân một cách chi tiết bao gồm: họ tên, địa chi, điện thoại, email, ngày sinh, nghề nghiệp… theo từng mặt bằng tòa nhà, từ đó dễ dàng thực hiện các thao tác cơ bản. Tính năng cho phép nhân viên theo dõi được tình trạng đăng ký tạm trú, lịch sử giao dịch và sử dụng mặt bằng của cư dân tại tòa nhà.

Ngoài ra thông tin khách hàng được phân loại một cách chi tiết giúp nhân viên quản lý có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng với một bộ lọc thông minh.

Tính năng quản lý cư dân trên phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building

 • - Quản lý thông tin khách hàng, cư dân
 • - Quản lý danh sách khách hàng, cư dân theo từng mặt bằng trong tòa nhà.
 • - Theo dõi tình trạng đăng ký tạm trú cho từng cư dân.
 • - Quản lý danh sách cư dân được hưởng ưu đãi định mức nước.
 • - Quản lý tài liệu, biểu mẫu đối với từng khách hàng, từng cư dân.
 • - Theo dõi lịch sử giao dịch, sử dụng mặt bằng của cư dân.
 • - Quản lý việc tiếp nhận – xử lý các phản ánh của cư dân - hộ gia đình.
 • - Phân loại quản lý khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
 • - Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng: Họ tên, ĐT, Email, CMND, Mã số thuế, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, thông tin khác.
 • - Quản lý chi tiết nhật ký, lịch sử giao dịch của từng khách hàng.
Có thể bạn quan tâm?
 • phải
Tin mới