Phần mềm quản lý công nợ, sổ quỹ trong tòa nhà

Module tính năng quản lý công nợ, sổ quỹ trong tòa nhà. Tự hợp tổng hơp công nợ và quản lý sổ quỹ trong tòa nhà

quản lý công nợ tòa nhà, quản lý sổ quỹ trong tòa nhà

Quản lý công nợ, sổ quỹ

Quản lý công nợ,  sổ quỹ

Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building quản lý công nợ chi tiết đối với các hợp đồng thuê, quản lý chi tiết công nợ đối với từng loại dịch vụ. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ in giấy thông báo thu phí, thanh toán từng loại phí quản lý, giấy thông báo tổng hợp đối với tất cả các loại phí dịch vụ cho từng căn hộ với các biểu mẫu đã được thiết lập từ trước.

Tổng hợp công nợ khách hàng

 

Với tất cả các loại phí dịch vụ, phần mềm sẽ hỗ trợ quản lý thu, chi của từng giao dịch, in phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn từ phần mềm.

 

Quản lý công nợ, sổ quỹ trên phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building

 

  • - Quản lý thu, chi của từng sản phẩm, giao dịch.
  • - In phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn từ phần mềm.
  • - Cảnh báo công nợ phí quản lý, phí bảo trì theo từng kỳ thanh toán, từng tòa nhà khác nhau.
  • - Hỗ trợ nhắc cảnh báo công nợ, in giấy báo cho từng mặt bằng.
  • - Hỗ trợ các tính năng tính công nợ cho từng kỳ thanh toán phí, nhắc cảnh báo công nợ, in giấy báo đến kỳ thanh toán, in phiếu thu chi, hóa đơn cho từng khách hàng.
  • - Báo cáo công nợ khách hàng theo thời gian.
  • - Báo cáo quản trị: Báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ theo nhiều tiêu chí.
  • - Báo cáo doanh thu, công nợ chi tiết đến từng dịch vụ.
Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới