Phần mềm quản lý Dịch Vụ, bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

Quản lý phí bảo trì, sửa chữa trong tòa nhàTiết lập các mức phí quản lý, phí bảo trì, định mức thanh toán. Lên kế hoạch thực hiện bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

quản lý dịch vụ tòa nhà, quản lý bảo trì tòa nhà, quản lý sửa chữa tòa nhà

Quản lý Dịch Vụ, bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

Quản lý Dịch Vụ, bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building sẽ thiết lập các mức phí quản lý, phí bảo trì cho từng loại mặt bằng, thiết lập định mức thanh toán theo chu kỳ hoặc không theo chu kỳ, chính sách chiết khấu hoặc không có chiết khấu. Trong việc quản lý dịch vụ, phần mềm sẽ hỗ trợ thu phí linh hoạt cho cư dân trong tòa nhà trước kỳ thanh toán, hoặc sau kỳ thanh toán, thu một lần hay nhiều lần.

 

Quản Lý thu phí bảo trì linh hoạt trong tòa nhà

 

 • - Thiết lập các mức phí quản lý, phí bảo trì cho từng loại mặt bằng
 • - Thiết lập định mức thanh toán theo chu kỳ hoặc không theo chu kỳ, chính -sách chiết khấu hoặc không có chiết khấu
 • - Hỗ trợ thu phí linh hoạt cho cư dân trong tòa nhà trước kỳ thanh toán, hoặc sau kỳ thanh toán, thu một lần hay nhiều lần
 • - Hỗ trợ in giấy thông báo đến kỳ thanh toán, thực hiện thanh toán phí nhanh chóng, tiện lợi
 • - Cảnh báo công nợ phí quản lý, phí bảo trì theo từng kỳ thanh toán, từng tòa nhà khác nhau
 • - Quản lý trạng thái thanh toán phí, lịch sử thanh toán phí tại từng mặt bằng

Quản lý dịch vụ tiền điện

 

Đặc biệt, ban quản lý sẽ được hỗ trợ in giấy thông báo đến kỳ thanh toán, thực hiện thanh toán phí nhanh chóng, tiện lợi. Đến mỗi kỳ thanh toán, phần mềm sẽ cảnh báo công nợ phí quản lý, phí bảo trì theo từng kỳ thanh toán, từng tòa nhà khác nhau. Với mỗi mặt bằng, các trạng thái thanh toán phí, lịch sử thanh toán sẽ được lưu trữ và quản lý. Phần mềm sẽ quản lý chi phí vận hành ( Cập nhật định mức chi phí vận hành, hàng tháng so sánh chi phí thực tế phát sinh so với định mức, tự động cảnh báo chi phí vận hành tăng so với định mức).

 

Quản lý hoạt động bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

 

 • - Lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong tòa nhà
 • - Quản lý danh sách công ty, bộ phận, nhân viên thực hiện việc sửa chữa
 • - Quản lý tình trạng sửa chữa
 • - Quản lý lịch sử bảo trì, sửa chữa của từng thiết bị, tài sản trong tòa nhà
 • - Quản lý chi phí sửa chữa bảo dưỡng
 • - Quản lý lịch làm việc bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trong cao ốc
 • - Quản lý theo quy  trình sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị trong tòa nhà
 • - Chi tiết công việc và nhiệm vụ tới từng phòng ban, từng nhân viên
Có thể bạn quan tâm?
 • phải
Tin mới