Demo

Demo

Demo

Thống nhất nhân sự, biểu mẫu

Thống nhất nhân sự, biểu mẫu

Ngay sau khi DIP Group và Quý khách hàng ký kết Hợp đồng xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tòa nhà. Để xác định rõ nhất trách nhiệm cũng như quyền hạn của mỗi thành viên trong ban dự án. DIP Group gửi lại quý khách hàng biên bản xác nhận nhân sự. Về phía DIP bao gồm

Quản lý dự án : Trực tiếp điều phối, chỉ đạo các bộ phận liên quan. Trực tiếp quyết định thời hạn và trả lời yêu cầu của Quý khách hàng khi có thắc mắc về dự án.

Chuyên viên triển khai : trực tiếp hỗ trợ quý khách hàng trong suốt quá trình triển khai, hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ và tiếp nhận yêu cầu khi có phát sinh. Tiếp nhận tài liệu biểu mẫu dữ liệu cần thiết của Khách hàng

Kỹ thuật lập trình : Lập trình hệ thống làm việc dưới sự chỉ đạo của quản lý dự án, hoàn thành các nội dung triển khai hai bên đã thống nhất.

Chuyên viên tư vấn : Sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong việc xây dựng và phát triển các yêu cầu đặc thù của đơn vị mình mang đến giải pháp hoàn thiện nhất.

Về phía Quý khách hàng, việc xác nhận nhân sự tham gia dự án này cùng DIP Group là một yêu cầu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án cũng như xây dựng hoàn thiện phần mềm.

Quản lý dự án : Là người có hiểu biết rõ ràng về các đặc thù, yêu cầu của đơn vị mình. Có khả năng điều phối, phối hợp các phòng ban liên quan của đơn vị mình trong suốt quá trình triển khai dự án. Là người sẽ trực tiếp tổng hợp yêu cầu và thống nhất làm việc với DIP.

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận kế toán

Bộ phận kỹ thuật

Quản trị hệ thống

….

Tùy theo đặc thù của mỗi đơn vị mà hai bên sẽ thống nhất đại diện của mỗi phòng ban. Đây là người trực tiếp sử dụng mỗi chức năng hệ thống và để hoàn thiện nhất đến khi đưa và thực tế. Các thành viên trong dự án cần có trách nhiệm cung cấp các cơ sở dữ liệu cần thiết để khởi chạy phần mềm theo yêu cầu bên DIP dưới sự điều phối của quản lý dự án bên quý Khách hàng.

Với sự phối hợp chuyên nghiệp và chặt chẽ của Dip Group và quý khách hàng trong quá trình triển khai dự án. DIP tự tin mang lại giá trị cao nhất cho quý khách hàng khi tin tưởng sử dụng hệ thống của DIP  trên cơ sở cùng hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới