Phần mềm quản lý nhân sự tòa nhà

Quản lý nhân viên trong tòa nhà, phân quyền truy cập phần mềm, lên nhiệm vụ, lịch hẹn cho các nhân viên trong ban quản lý tòa nhà

ban quản lý tòa nhà, quản lý nhân viên, quản lý nhân viên trong ban quản lý

Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

Ban quản lý tòa nhà là một bộ máy gồm nhiều nhân viên thuộc nhiều bộ phận phòng ban khác nhau như: bộ phận lễ tân, tiếp nhận nhu cầu, bộ phận thủ tục, bộ phận kế toán, bộ phận kỹ thu,…Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building được tối ưu cho nhiều bộ phận phòng ban trong tòa nhà sử dụng trên cùng một hệ thống bao gồm: bộ phận lễ tân, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận kế toán, bộ phận quản lý

 

bảng quản lý nhân viên

Quản lý danh sách nhân viên quản lý tòa nhà

 

Người quản lý có thể giao việc trực tiếp cho nhân viên trên phần mềm, phân quyền chặt chẽ cho từng nhân viên, những nhân viên thuộc phòng ban nào chỉ được phép sử dụng nghiệp vụ đặc thù cho phòng ban đó trên phần mềm hệ thống.

 

Cơ chế phân quyền nhân viên linh hoạt

 

Khi giao dịch với khách hàng, nếu nhân viên này không thực hiện được hoặc gặp các vấn đề như nghỉ việc thì giao dịch đó sẽ được chuyển đổi và phân quyền lại cho nhân viên khác, người quản lý sẽ chuyển quyền chăm sóc khách hàng trên hệ thống cho nhân viên được phân quyền.

 

Chức năng quản lý nhân viên trên phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building

 

 • - Quản lý thông tin hồ sơ nhân viên, không giới hạn người dùng trên phần mềm
 • - Nhân viên được quản lý theo từng phòng ban, nhóm.
 • - Quản lý nhiệm vụ, lịch làm việc của nhân viên.
 • - Nhắc lịch làm việc cho nhân viên.
 • - Giao việc cho nhân viên trực tiếp trên phần mềm.
 • - Phân quyền chặt chẽ tới từng nhân viên.
 • - Chuyển quyền quản lý khách hàng, giao dịch.
 • - Phân quyền sử dụng các module tính năng theo, phòng ban, nhóm người dùng.
 • - Phân quyền bảo mật dữ liệu tới từng nhân viên.
 • - Theo dõi danh sách nhân viên trong tòa nhà
 • - Tất cả người dùng đều truy xuất, xử ly dữ liệu trên một hệ thống duy nhất
 • - Công nghệ điện toán đám mây cho phép làm việc trên phần mềm mọi lúc, mọi nơi
 • - Lưu vết các hoạt động của từng nhân viên
 • - Khóa tài khoản của nhân viên khi đã nghỉ việc nhưng vẫn lưu trữ nhật ký làm việc của nhân viên đó
Có thể bạn quan tâm?
 • phải
Tin mới