Tùy biến

Tùy biến

Tùy biến

Đánh giá dự án

Đánh giá dự án

Sau thời gian kết thức việc khảo sát và tiếp nhận được toàn bộ hệ thống biểu mẫu cũng như báo cáo thông kê của quý khách hàng. Toàn bộ thành viên dự án của DIP Group sẽ có buổi họp để đưa ra phương án xử lý với toàn bộ yêu cầu và thông tin đã tiếp nhận. Việc có sự tham gia của toàn bộ các bộ phần trong quá trình triển khai nên việc thống nhất và đặt mục tiêu mang đến quý khách hàng giá trị cao nhất khi sử dụng hệ thống. Kết thúc buổi làm việc DIP Group lập tức có thông tin về thời hạn của từng giai đoạn cũng như nội dung công việc tương ứng gửi đến quý khách hàng để hai bên có thể phối hợp tốt nhất. Một dự án của DIP Group thường trả qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 01 : Bản chuẩn đây là thời gian đầu sau khi cài đặt quý khách hàng có thể sử dụng nghiệp vụ cơ bản cũng như học cách thao tác trên hệ thống

Giai đoạn 02 : Sau khi nghiệm thu bản chuẩn cũng là kết thúc giai đoạn 01, DIP tiến hành cập nhật những tính năng nâng cao đã tiếp nhận và chỉnh sửa những trường thông tin trong quá trình thử nghiệm phát sinh.

Giai đoạn 03 : Khi hai bên nghiệm thu toàn bộ, dự án chuyển sang giai đoạn bảo hành bảo trì.

Với lộ trình rõ ràng đầy đủ DIP và quý khách hàng có thể phối tốt nhất khi triển khai. Các mốc giai đoạn cũng là thể hiện rõ nhất được tiến độ dự án mà hai bên đang tiến hành nâng cao sự tin tưởng và sự hợp tác của DIP Group.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới