Tư vấn

Tư vấn

Tư vấn

Cài đặt, bàn giao

Cài đặt, bàn giao

Khi hai bên đã hoàn tất việc thống nhất nhân sự triển khai dự án, cũng như đã nêu rõ trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia. Thực hiện theo đúng lộ trình triển khai dự án mà hai bên đã thống nhất. Quản lý dự án của DIP Group tiến hành thiết lập bản cài chuẩn của toàn bộ dự án. Đây là bộ cài giải pháp cài riêng quý khách hàng tất cả những yêu cầu và chỉnh sửa sẽ được tiến hành và cập nhật trực tiếp trên bản cài nay.

Dip sẽ cử đội triển khai và kỹ thuật đến trực tiếp đơn vị của Quý khách hàng để cài đặt hệ thống trên các máy yêu cầu. Đồng thời thực hiện traning về việc thiết lập danh mục nhân viên và phân quyền hệ thống, cung cấp tài liệu Hướng dẫn cài đặt và bàn giao file setup cũng như key kết nối đến sever hệ thống cho bộ phận quản lý vận hành bên Quý khách hàng.

Đây là bước đầu tiên để quý khách hàng có thể quản lý hệ thống của riêng mình do Dip cung cấp. Đây cũng là bản cơ sở để hai bên tiếp tục xây dựng và phát triển theo đúng yêu cầu của quý Khách hàng trong quá trình vận hành thử nghiệm ban đầu.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới