Quy định về nghề dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà chung cư

Quản lý tòa nhà chung cư ở các đô thị là vấn đề chưa bao giờ hết nóng. Cùng với việc xã hội hóa hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, nhà nước ta cũng đang có chính xác xã hội hóa hoạt đọng

quản lý tòa nhà chung cư, vận hành và quản lý tòa nhà chung cư

Quy định về nghề dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà chung cư

Quy định về nghề dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà chung cư

Quản lý tòa nhà chung cư ở các đô thị là vấn đề chưa bao giờ hết nóng. Cùng với việc xã hội hóa hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, nhà nước ta cũng đang có chính xác xã hội hóa hoạt đọng quản lý và vận hành nhà chung cư – Coi đó như một ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quy định về nghề dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà chung cư.jpg

 

Theo quy định tại điều 73, luật nhà ở về doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư phải tuân thủ các điều kiện quản lý. Việc quản lý vận hành nhà chung cư phải do doanh nghiệp có năng lực chuyên môn về quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện. Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư và thực hiện các công việc khác theo hợp đồng ký với Ban quản trị nhà chung cư.

 

Mặt khác, doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được tổ chức để quản lý nhà chung cư ở các địa bàn khác nhau. Trong trường hợp địa phương chưa có doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư thì Ban quản trị có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư ở địa phương khác thực hiện quản lý nhà chung cư hoặc chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc quản lý và cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP với nhiều quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Nghị định này còn quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo hành nghề môi giới bất động sản như sau:

 

Quy định về nghề dịch vụ vận hành và quản lý tòa nhà chung cư 2.jpg

 

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

 

-         Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.

 

-         Có cơ sở vật chất, phòng học bảo đảm đủ chỗ ngồi cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

 

-         Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành.

 

-         Có tối thiểu 30% số giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

 

Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đánh giá, với các quy định cụ thể tại Nghị định số 79/2016/NĐ-CP sẽ kịp thời chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong kinh doanh dịch vụ đào tạo quản lý, vận hành nhà chung cư đã từng xảy ra khá nhiều từ trước đến nay. Nghị định cũng góp phần tích cực thúc đẩy công tác đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực hành nghề trong lĩnh vực môi giới bất động sản; quản lý, vận hành nhà chung cư thật sự có năng lực, trình độ kiến thức, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa của các học viên, sinh viên theo ngành nghề được đào tạo.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới