Quy định về điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Để quản lý, chủ đầu tư có quyền thành lập Ban quản lý dự án, kỹ sư xây dựng và các bộ phận có chuyên nghành phù hợp. Tuy nhiên, điều kiện để thành lập các ban này phải đủ năng lực theo quy định của ph

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng,

Quy định về điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy định về điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Để quản lý, chủ đầu tư có quyền thành lập Ban quản lý dự án, kỹ sư xây dựng và các bộ phận có chuyên nghành phù hợp. Tuy nhiên, điều kiện để thành lập các ban này phải đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Như vậy, Ban quản lý dự án cần phải đảm bảo điều kiện nào?

 

Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

1. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

 

-         Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định này;

 

-         Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

 

 

-         Có ít nhất 20 người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

 

 

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 

-         Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định này;

 

-         Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy mô dự án, cấp công trình và với công việc đảm nhận;

 

 

-         Có ít nhất 10 người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

 

3. Ban quản lý dự án một dự án:

 

-         Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định này;

 

-         Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

 

-         Có ít nhất 10 người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý.

 

Theo như bạn trình bày thì Ban quản lý dự án này thành lập chỉ là Ban quản lý dự án một dự án. Như vậy, điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 64 này. Do vậy, theo bạn trình bày thì ban quản lý dự án của bạn mới chỉ gồm bạn, 1 kế toán và giám đốc quản lý dự án là chưa đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới