Người dân liệu có được lựa chọn đơn vị quản lý chung cư?

Người dân liệu có được lựa chọn đơn vị quản lý chung cư?

Người dân liệu có được lựa chọn đơn vị quản lý chung cư?

Chủ đầu tư chung cư nơi tôi ở hiện vẫn trực tiếp quản lý vận hành tòa nhà. Tới đây, tổ chức hội nghị nhà chung cư, thành lập ban quản trị tòa nhà, liệu cư dân chúng tôi có được quyền tự lựa chọn đơn vị quản lý vận hành khác thay thế chủ đầu tư hay không?

 

Trả lời:

 

Điều 102 Luật Nhà ở 2014 quy định khá cụ thể về hội nghị nhà chung cư. Theo đó, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với ban quản trị nhà chung cư.Như vậy, sau khi tổ chức thành công hội nghị nhà chung cư, ban quản trị tòa nhà, các bạn có quyền lựa chọn đơn vị quản lý vận hành chung cư khác tham gia vận hành tòa nhà.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới