Liên kết chuỗi tòa nhà

Liên kết chuỗi tòa nhà

Liên kết chuỗi tòa nhà

Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Building được xây dựng trên mô hình Client - Sever kết hợp với nền tảng đện toán đám mây giúp ban quản lý có thể truy cập và làm việc mọi lúc, mọi nơi với khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ, không giới hạn. Mọi đơn vị thành viên trong ban quản lý tòa nhà đều làm việc trên cùng một hệ thống thông tin duy nhất

 

Hệ thống đặc biệt phù hợp với ban quản lý phải quản lý nhiều tòa nhà, với nhiều bộ phận phòng ban thường trực được phân bổ tại nhiều tòa nhà khác nhau có thể cùng quản lý cư dân trên cùng một phần mềm. Thông tin trao đổi giữa các bộ phận phòng ban trong chuỗi tòa nhà được trao đổi nhanh chóng một cách tự động

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới