Điều kiện được ký kết hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL

Thời điểm được ký kết hợp đồng hay thời điểm được huy động vốn là một nguyên tắc bắt buộc các bên phải tuân thủ trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (HTTTL). Nhà ở HTTTL phải đáp ứng điều ki

mua bán nhà ở HTTTL, hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL

Điều kiện được ký kết hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL

Điều kiện được ký kết hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL

 

Thời điểm được ký kết hợp đồng hay thời điểm được huy động vốn là một nguyên tắc bắt buộc các bên phải tuân thủ trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (HTTTL). Nhà ở HTTTL phải đáp ứng điều kiện nhất định về xây dựng thì mới được phép đem ra mua bán.

 

nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai.jpg

 

Theo quy định về thời điểm được huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL của chủ đầu tư, pháp luật kinh doanh bất động sản chỉ cho phép chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước khi đã bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ và nội dung của dự án đã được phê duyệt.

 

Tại điểm đ khoản 3 Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP, bên cạnh điều kiện về xây dựng xong phần móng nhà ở chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL khi đáp ứng các điều kiện sau:

 

-         Đã có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt;

 

-    Đã hoàn thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch BĐS theo quy định;

 

-         Đã thông báo cho Sở xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở;

 

Theo quy định thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản (BĐS). Mua bán nhà ở HTTTL bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch BĐS bởi bên bán luôn là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh BĐS. Sau khi thực hiện thủ tục mua bán qua sàn thì bên mua sẽ được sàn giao dịch BĐS cấp giấy xác nhận giao dịch qua sàn theo quy định. Việc thông báo cho Sở xây dựng phải bằng văn bản và phải thông báo trước khi ký hợp đồng huy động vốn tối thiểu là 15 ngày.

 

Có thể thấy, thời điểm được huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL là muộn hơn so với một số hình thức huy động vốn khác. Trường hợp huy động vốn thông qua hình thức vay vốn của các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư thì thời điểm ký hợp đồng vay vốn do các bên thỏa thuận. Hoặc với hình thức ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân chủ đầu tư được ký kết hợp đồng, văn bản góp vốn, hợp tác đầu tư sau khi đã có dự án phát triển nhà ở được phê duyệt, đã thực hiện khởi công xây dựng công trình nhà ở và đã thông báo cho sở xây dựng theo quy định.

Có thể bạn quan tâm?
  • phải
Tin mới